Nu de kantines gesloten zijn, hebben we de gelegenheid om verder te gaan met het onderhoud ervan. Vanaf 4 januari wordt de binnenzijde van de andere kantine door de gemeente geschilderd in de kleuren van Dunas en in het voorjaar (maart/april) zal de buitenkant onder handen worden genomen, zodat beide kantines in de Dunas kleuren zullen schitteren.

Om dit mogelijk te maken is de BSO tijdelijk gehuisvest in de hoofdlocatie hoewel zij, zolang de scholen gesloten zijn, gebruikmaken van een andere locatie aan de Laan van Meerdervoort. Ook zijn wij met de kinderopvang in onderhandeling over uitbreiding van de voor hen beschikbare ruimte. Het voormalige fusthok achter de keuken is nu door hen in gebruik als opbergruimte zodat daar geen spullen meer staan van Dunas. Ook hebben zij de helft van de achterste materiaal opslag tot hun beschikking. In deze opslag staat alleen nog materiaal dat gebruikt moet worden tijdens toernooien.

Daarnaast hebben wij onze beide kantines aangeboden aan de gemeente Den Haag voor gebruik tijdens de verkiezingen op 17 maart als stembureau.

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39