Zaaldiensten

Als we in de zaal spelen houden we met elkaar de sporthal netjes en schoon. Als het nodig is, ruimen we samen op. Er is ook een rooster van zaaldiensten waarin staat wie de zaalcommissaris is.

We zijn verplicht tijdens thuiswedstrijden een zaalcommissaris aanwezig te laten zijn. De zaalcommissaris is iemand die namens Dunas zorgt voor de volgende zaken:

  • Uiterlijk een kwartier voor de wedstrijd aanwezig en even melden bij de zaalbeheerder.
  • Controleren of de aangewezen scheidsrechter aanwezig is. Wanneer deze 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd nog niet aanwezig is, actie ondernemen en vragen of iemand anders de wedstrijd kan fluiten (zo nodig zelf fluiten).
  • Ervoor zorgen dat de wedstrijd op tijd begint en eindigt. Wanneer een andere wedstrijd uitloopt, overleggen met zaalbeheerder hoe een en ander op te lossen. Wanneer wedstrijden door omstandigheden later beginnen (bijv. te laat opkomen tegenstander), moet er korter gespeeld worden, tenzij zaalbeheerder akkoord gaat met uitloop. Wanneer er korter gespeeld wordt, altijd eerste helft volledig spelen en alleen tweede helft inkorten.
  • Mensen die niet op de speelvloer aanwezig hoeven te zijn, naar de tribune verwijzen.
  • Ontvangst van door de bond aangewezen scheidsrechters.

De zaalcommissaris wordt door de wedstrijdsecretaris aangewezen en op de pagina met opstellingen vermeld. Dit kunnen leden zijn, maar ook ouders van leden. Bent u opgesteld maar verhinderd? Dan graag onderling ruilen. Is er geen zaalcommissaris aanwezig, dan verwachten wij dat één van de coaches deze taak uitvoert.

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39