Dunas kent een bestuur, een aantal commissies en werkgroepen. De commissies houden zich bezig met de nodige werkzaamheden rond het korfbal en de activiteiten van de vereniging. De werkgroepen zijn tijdelijk en houden zich meer bezig met de verdere ontwikkeling van de vereniging. Samen met onze vrijwilligers runnen we zo onze vereniging.

Bestuur

Het bestuur van Dunas bestaat uit 5 leden: voorzitter Bart Klijn, secretaris Shirley Uitte de Willige, penningmeester Steven de Leijster en algemene bestuursleden Siro Otten (korfbalzaken) en Robert Lintjes (algemene zaken). Het bestuur vergadert regelmatig en bij deze vergaderingen sluiten vaak leden van commissies en werkgroepen aan. Heb je vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties, spreek een van ons aan of mail naar bestuur@dunas-korfbal.nl.

Commissies

Dunas kent een aantal commissies. Daarin zitten leden, ouders van leden of betrokkenen bij Dunas. Zij komen regelmatig bij elkaar, voeren praktische werkzaamheden uit en stemmen wanneer nodig af met het bestuur en de leden. De volgende commissies en contactpersonen zijn actief:

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bedenkt en organiseert activiteiten op de vereniging, voor jong en oud. Zoals het darttoernooi, de pubquiz en activiteiten voor de jeugd rond Halloween en Sinterklaas.

Communicatie en PR commissie

De communicatiecommissie houdt zich bezig met de externe communicatie naar leden, sponsoren en andere betrokkenen, via onder meer de website, social media en de nieuwsbrief.

Jeugd en Technische Commissie (JTC)

De JTC is verantwoordelijk voor het jeugd- en technisch beleid.  

Kampcommissie

De kampcommissie bedenkt en organiseert het jaarlijkse zomerkamp voor de jeugd. De leukste week van de zomervakantie, volgens de deelnemers, vindt altijd plaats in de eerste week van de zomervakantie. Een week vol gekkigheid, spelletjes en activiteiten.

Kantinecommissie

De leden van de kantinecommissie zorgen ervoor dat alles in en om de kantine van Dunas goed reilt en zeilt. Ze regelen de inkoop en het inroosteren van vrijwilligers voor de bar, de keuken en de schoonmaak van kantine en kleedkamers. Daarnaast zorgt de kantinecommissie voor het onderhoud van het clubhuis. Activiteiten die worden georganiseerd ondersteunen we met onze enthousiaste vrijwilligers. De kantinecommissie is te bereiken op kantine@dunas-korfbal.nl.

Materiaalcommissie

De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor het materiaal rond het veld (palen, ballen, etc.).

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie onderhoudt de relaties met de sponsoren, verwerft nieuwe sponsoren en ontwikkelt een aanpak om op verschillende manieren financiële ondersteuning voor DUNAS te realiseren. Zo maken wij onderscheid naar hoofdsponsors voor kleding en bouwtechnische voorzieningen, reclamebordsponsors en sponsering van (sport)activiteiten.

Wervingscommissie

De wervingscommissie houdt zich bezig met de werving van nieuwe leden, bijvoorbeeld door korfbal-gymles te geven op scholen, schoolkorfbal te promoten en activiteiten op de vereniging te organiseren voor vriendjes van jeugdleden. Tevens proberen we Dunas op de kaart te zetten in de wijk voor volwassenen, bijvoorbeeld i.s.m. KombiFit. De wervingscommissie bestaat uit Monique van der Berg, Maarten Kuif en Elmo Noorlander en is te bereiken op werving@dunas-korfbal.nl.

Werkgroepen

Dunas kent een wisselend aantal werkgroepen. Deze zijn tijdelijk en houden zich bijvoorbeeld bezig met de verdere ontwikkeling van de nog jonge vereniging. Daarin zitten leden, ouders van leden of betrokkenen bij Dunas. Zij komen regelmatig bij elkaar en stemmen wanneer nodig af met het bestuur en de leden. De volgende commissies en contactpersonen zijn actief:

Werkgroep Club van de Toekomst

De werkgroep Club van de Toekomst richt zich op de verdere ontwikkeling van Dunas, als brede sportvereniging met een betekenisvolle functie in de buurt.

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39