Dunas kent een bestuur, een aantal commissies en projecten. De commissies houden zich bezig met de nodige werkzaamheden rond het korfbal en de activiteiten van de vereniging. De projecten zijn op projectbasis en tijdelijk. Zij houden zich meer bezig met de verdere ontwikkeling van de vereniging. Samen met onze vrijwilligers runnen we zo onze vereniging.

Taakverdeling bestuur Dunas

Bestuur

Het bestuur van Dunas bestaat uit 5 leden: voorzitter Bart Klijn, secretaris Monique Pronk, penningmeester Steven de Leijster en algemene bestuursleden Siro Otten (korfbalzaken) en Robert Lintjes (algemene zaken). Het secretariaat houdt de ledenadministratie bij via Sportlink en wordt hierbij ondersteund door Elleke Heine. Het bestuur vergadert regelmatig en bij deze vergaderingen sluiten vaak leden van commissies en projecten aan.
Heb je vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties, spreek een van ons aan of stuur een e-mail:
Bart:     voorzitter@dunas-korfbal.nl
Monique: secretaris@dunas-korfbal.nl
Steven: penningmeester@dunas-korfbal.nl
Siro:      bestuur.korfbalzaken@dunas-korfbal.nl
Robert:  bestuur.algemenezaken@dunas-korfbal.nl

Als je niet precies weet bij wie je moet zijn, stuur je vraag of opmerking dan aan bestuur@dunas-korfbal.nl.

Projecten

Dunas kent tijdelijk wel eens projecten, bijvoorbeeld gericht op de verdere ontwikkeling van de nog jonge vereniging. Daaraan werken mee leden, ouders van leden of betrokkenen bij Dunas. Zij komen regelmatig bij elkaar en stemmen wanneer nodig af met het bestuur en de leden.

Project Buurthuis van de Toekomst

Het project Buurthuis van de Toekomst richt zich op de verdere ontwikkeling van Dunas, als brede sportvereniging met een betekenisvolle functie in de buurt.
Contact: bestuur.algemenezaken@dunas-korfbal.nl

Project Sporthal

Dunas speelt en traint in 5 sporthallen en 3 middelbare scholen. Dat is best veel. We onderzoeken hoe we kunnen tot een sporthal waarin alle winter activiteiten van Dunas kunnen plaatsvinden. Bij voorkeur krijgen we een ’eigen’ sporthal op het Stokroosveld. De activiteiten en bemensing van dit project is nog in ontwikkeling. 
Contactbestuur.algemenezaken@dunas-korfbal.nl

Project Samenwerken met Haagse korfbalverenigingen

Samen met de KNKV en de Haagse korfbalverenigingen zijn we aan de slag om Den Haag weer korfbalstad te maken.
Contact: bestuur.algemenezaken@dunas-korfbal.nl

Commissies

Meer informatie over de commissies is te vinden op de commissie-pagina.

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39