Dunas kent een bestuur, een aantal commissies en projecten. De commissies houden zich bezig met de nodige werkzaamheden rond het korfbal en de activiteiten van de vereniging. De projecten zijn op projectbasis en tijdelijk. Zij houden zich meer bezig met de verdere ontwikkeling van de vereniging. Samen met onze vrijwilligers runnen we zo onze vereniging.

Bestuur

Het bestuur van Dunas bestaat uit 5 leden: voorzitter Bart Klijn, secretaris Shirley Uitte de Willige, penningmeester Steven de Leijster en algemene bestuursleden Siro Otten (korfbalzaken) en Robert Lintjes (algemene zaken). Het secretariaat houdt de ledenadministratie bij via Sportlink en wordt hierbij ondersteund door Elleke Heine. Het bestuur vergadert regelmatig en bij deze vergaderingen sluiten vaak leden van commissies en projecten aan.
Heb je vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties, spreek een van ons aan of stuur een e-mail:
Bart:     voorzitter@dunas-korfbal.nl
Shirley: secretaris@dunas-korfbal.nl
Steven: penningmeester@dunas-korfbal.nl
Siro:      bestuur.korfbalzaken@dunas-korfbal.nl
Robert:  bestuur.algemenezaken@dunas-korfbal.nl
Weet je niet precies bij wie je moet zijn, kun je ook mailen naar bestuur@dunas-korfbal.nl.

Commissies

Dunas kent een aantal commissies. Daarin zitten leden, ouders van leden of betrokkenen bij Dunas. Zij komen regelmatig bij elkaar, voeren praktische werkzaamheden uit en stemmen wanneer nodig af met het bestuur en de leden. De volgende commissies en contactpersonen zijn actief:

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie bedenkt en organiseert activiteiten op de vereniging, voor jong en oud. Zoals het darttoernooi, de pubquiz en activiteiten voor de jeugd rond Halloween en Sinterklaas.
Commissieleden: Claire Lantinga, Nina Peters, Nina Burkhardt, Marit Toet, Kyra Lintjes, Esmeralde Moesman en Luc de Leijster.
Contact: activiteiten@dunas-korfbal.nl.

Communicatie en PR commissie

De Communicatiecommissie houdt zich bezig met de externe communicatie naar leden, sponsoren en andere betrokkenen, via onder meer de website, social media en de nieuwsbrief. De werkgroep ondersteunt ook het bestuur en de verschillende commissies en werkgroepen bij hun communicatieactiviteiten.
Commissieleden: Jerney de Jong, Niels Vrolijk, Jos Timmer, Maarten Kuif, Jamey Lintjes en Christien Stoker.
Contact: redactie@dunas-korfbal.nl.

Jeugd en Technische Commissie (JTC)

De JTC is verantwoordelijk voor het jeugd- en technisch beleid. Deze commissie faciliteert en organiseert alles wat er nodig is om te korfballen. Zij maken de teamindeling en het trainingsschema, zorgen ervoor dat elke week de teams compleet bij de wedstrijden verschijnen. Zij regelen scheidsrechters voor de thuiswedstrijden en werven trainers/coaches voor alle jeugdteams. Daarnaast zorgen zij er bijvoorbeeld ook voor dat er voldoende zaalruimte gehuurd wordt. Voor de middellange termijn is een plan geschreven met als doel zowel top- als breedtesport alle ruimte en mogelijkheden te geven.
Commissieleden: Sandor Post (vz), Monique van den Berg, Jamey Lintjes, Fardau de Jong, Willem Kersten, Zweitze Hofma, Willem Kipp en Lisa van der Geugten.
Contact: jtc@dunas-korfbal.nl.

Kampcommissie

De kampcommissie bedenkt en organiseert het jaarlijkse zomerkamp voor de jeugd. De leukste week van de zomervakantie, volgens de deelnemers, vindt altijd plaats in de eerste week van de zomervakantie. Een week vol gekkigheid, spelletjes en activiteiten. Elk kamp kent een thema dat in het najaar bekend wordt gemaakt. Alle voorbereidingen en belevenissen zijn ook te volgen via Instagram en Facebook: @dunaskamp.
Commissieleden: Jerney de Jong, Arthur den Ouden, Victor de Niet, Anniek Bosdijk, Chayenne Roos, Elmo Noorlander, Fardau de Jong, Jante de Lange, Kevin Harteveld, Lisa van der Geugten, Luc de Leijster, Ly Le, Maarten Kuif, Marit Toet, Nima de Bos, Nina Peters, Romy Vermeer, Ruben den Ouden, Susan Bosdijk, Vincent den Dulk en Yeshe de Bos.
Contact:
kamp@dunas-korfbal.nl

Kantinecommissie

De leden van de kantinecommissie zorgen ervoor dat alles in en om de kantine van Dunas goed reilt en zeilt. Ze regelen de inkoop en het inroosteren van vrijwilligers voor de bar, de keuken en de schoonmaak van kantine en kleedkamers. Daarnaast zorgt de kantinecommissie voor het onderhoud van het clubhuis. Activiteiten die worden georganiseerd ondersteunen we met onze enthousiaste vrijwilligers.
Commissieleden: Jos Timmer, Monique de Leijster, Annie Bellekom, Danielle, Wies van Es, Piet Steenwijk, Peter Verheul, Danny Zoutenbier en Luc de Leijster.
Contact:
kantine@dunas-korfbal.nl.

Materiaalcommissie

De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor de aanschaf, het beheer en onderhoud van het materiaal rond het veld (palen, ballen, etc.).
Commissieleden:
Contact:
materiaal@dunas-korfbal.nl.

Vrijwilligerscommissie

De Vrijwilligerscommissie houdt zich bezig met het werven, begeleiden en behouden van vrijwilligers. Een vereniging zoals Dunas kan niet zonder betrokken en actieve vrijwilligers. Af en toe of heel vaak helpen, beide kan. De commissie benadert nieuwe en huidige leden actief met verzoek mee te helpen en deeltaken op zich te nemen. Vrijwilligers worden goed begeleid zodat het werk behapbaar en leuk blijft.
Commissieleden: Robert Lintjes, Steffie Buijs, Marianne de Bruin, Hetty Taal en Marien van Delft.
Contact:
vrijwilligers@dunas-korfbal.nl.

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie onderhoudt de relaties met de sponsoren, verwerft nieuwe sponsoren en ontwikkelt een aanpak om op verschillende manieren financiële ondersteuning voor Dunas te realiseren. Zo maken wij onderscheid naar hoofdsponsors voor kleding en bouwtechnische voorzieningen, reclamebordsponsors en sponsering van (sport)activiteiten. De commissie wordt in 2021 verder vormgegeven.
Commissieleden: Bart Klijn, overige leden worden gezocht.
Contact:
voorzitter@dunas-korfbal.nl.

Tenue en Kleding commissie

De Tenue en Kleding commissie regelt voor alle leden het Dunas shirt, zowel voor nieuwe leden als voor leden die een ander maat shirt nodig hebben. Tevens kun je bij deze commissie een pas-afspraak maken voor de overige kleding die verkrijgbaar is in de webshop. Er is een beperkte pas-voorraad aanwezig.
Commissieleden: Shirley Uitte de Willige, Jerney de Jong en Monique van der Berg.
Contact:
tenue@dunas-korfbal.nl

Wervingscommissie

De wervingscommissie houdt zich bezig met de werving van nieuwe leden, bijvoorbeeld door korfbal-gymles te geven op scholen, schoolkorfbal te promoten en activiteiten op de vereniging te organiseren voor vriendjes van jeugdleden. Tevens proberen we Dunas op de kaart te zetten in de wijk voor volwassenen, bijvoorbeeld i.s.m. KombiFit.
Commissieleden: Monique van der Berg, Maarten Kuif en Elmo Noorlander.
Contact:
werving@dunas-korfbal.nl.

Projecten

Dunas kent tijdelijk wel eens projecten, bijvoorbeeld gerichtop de verdere verdere ontwikkeling van de nog jonge vereniging. Daaraan werken mee leden, ouders van leden of betrokkenen bij Dunas. Zij komen regelmatig bij elkaar en stemmen wanneer nodig af met het bestuur en de leden.

Project Buurthuis van de Toekomst

Het project Buurthuis van de Toekomst richt zich op de verdere ontwikkeling van Dunas, als brede sportvereniging met een betekenisvolle functie in de buurt. De activiteiten en bemensing van dit project is nog in ontwikkeling. Meer nieuws in de loop van 2021.
Projectgroepleden: Robert Lintjes, overige leden worden gezocht.
Contact: bestuur.algemenezaken@dunas-korfbal.nl.

Project Lerende Vereniging

De activiteiten en bemensing van dit project is nog in ontwikkeling. Meer nieuws in de loop van 2021.
Projectgroepleden: Siro Otten, overige leden worden gezocht.
Contact: bestuur.korfbalzaken@dunas-korfbal.nl.

Project Leefstijl en Gezondheid

De activiteiten en bemensing van dit project is nog in ontwikkeling. Meer nieuws in de loop van 2021.
Projectgroepleden: Robert Lintjes, Monique de Leijster, Ilona Eikhoudt en Nina Peters.
Contact: bestuur.algemenezaken@dunas-korfbal.nl.

Project Sterk Verenigingleven

De activiteiten en bemensing van dit project is nog in ontwikkeling. Meer nieuws in de loop van 2021.
Projectgroepleden: Robert Lintjes, overige leden worden gezocht.
Contact: bestuur.algemenezaken@dunas-korfbal.nl.

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39