Dunas kent een bestuur, een aantal commissies en projecten. De commissies houden zich bezig met de nodige werkzaamheden rond het korfbal en de activiteiten van de vereniging. De projecten zijn op projectbasis en tijdelijk. Zij houden zich meer bezig met de verdere ontwikkeling van de vereniging. Samen met onze vrijwilligers runnen we zo onze vereniging.

Bestuur

Het bestuur van Dunas bestaat uit 5 leden: voorzitter Bart Klijn, secretaris Shirley Uitte de Willige, penningmeester Steven de Leijster en algemene bestuursleden Siro Otten (korfbalzaken) en Robert Lintjes (algemene zaken). Het secretariaat houdt de ledenadministratie bij via Sportlink en wordt hierbij ondersteund door Elleke Heine. Het bestuur vergadert regelmatig en bij deze vergaderingen sluiten vaak leden van commissies en projecten aan.
Heb je vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties, spreek een van ons aan of stuur een e-mail:
Bart:     voorzitter@dunas-korfbal.nl
Shirley: secretaris@dunas-korfbal.nl
Steven: penningmeester@dunas-korfbal.nl
Siro:      bestuur.korfbalzaken@dunas-korfbal.nl
Robert:  bestuur.algemenezaken@dunas-korfbal.nl
Weet je niet precies bij wie je moet zijn, kun je ook mailen naar bestuur@dunas-korfbal.nl.

Projecten

Dunas kent tijdelijk wel eens projecten, bijvoorbeeld gerichtop de verdere verdere ontwikkeling van de nog jonge vereniging. Daaraan werken mee leden, ouders van leden of betrokkenen bij Dunas. Zij komen regelmatig bij elkaar en stemmen wanneer nodig af met het bestuur en de leden.

Project Buurthuis van de Toekomst

Het project Buurthuis van de Toekomst richt zich op de verdere ontwikkeling van Dunas, als brede sportvereniging met een betekenisvolle functie in de buurt. De activiteiten en bemensing van dit project is nog in ontwikkeling. Meer nieuws in de loop van 2021.
Projectgroepleden: Robert Lintjes, overige leden worden gezocht.
Contact: bestuur.algemenezaken@dunas-korfbal.nl.

Project Lerende Vereniging

De activiteiten en bemensing van dit project is nog in ontwikkeling. Meer nieuws in de loop van 2021.
Projectgroepleden: Siro Otten, overige leden worden gezocht.
Contact: bestuur.korfbalzaken@dunas-korfbal.nl.

Project Leefstijl en Gezondheid

De activiteiten en bemensing van dit project is nog in ontwikkeling. Meer nieuws in de loop van 2021.
Projectgroepleden: Robert Lintjes, Monique de Leijster, Ilona Eikhoudt en Nina Peters.
Contact: bestuur.algemenezaken@dunas-korfbal.nl.

Project Sterk Verenigingleven

De activiteiten en bemensing van dit project is nog in ontwikkeling. Meer nieuws in de loop van 2021.
Projectgroepleden: Robert Lintjes, overige leden worden gezocht.
Contact: bestuur.algemenezaken@dunas-korfbal.nl.

Commissies

Meer informatie over de commissies is te vinden op de commissie-pagina.

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39