Commissies

Dunas kent een aantal commissies. Daarin zitten leden, ouders van leden of betrokkenen bij Dunas. Zij komen regelmatig bij elkaar, voeren praktische werkzaamheden uit en stemmen wanneer nodig af met het bestuur en de leden. De volgende commissies en contactpersonen zijn actief:

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie bedenkt en organiseert activiteiten voor de jeugd. Het gehele jaar zijn er voor de Kangoeroes t/m de A activiteiten zoals een Halloweenfeest, Sinterklaas en een Valentijnsfeest
Commissieleden: Ilonka Schouten, Kyra Lintjes, Romy van de Panne, Vincent den Dulk en Joshi Lintjes. 
Contactactiviteiten@dunas-korfbal.nl

Club van 50

De Commissie van de Club van 50 coördineert de ledenwerving, inning van contributie, realisatie en selectie van bestedingsdoelen en de communicatie met de leden van de Club van 50. Deze club van leden, oud-leden en betrokkenen steunt de vereniging met een jaarlijkse bijdrage van 50 euro.
Commissieleden: Ton van Es, Henny Verduyn Lunel en Bart Taal.
Contact: clubvan50@dunas-korfbal.nl

Communicatie en PR commissie

De Communicatiecommissie houdt zich bezig met de externe communicatie naar leden, sponsoren en andere betrokkenen, via onder meer de website, social media en de nieuwsbrief. De werkgroep ondersteunt ook het bestuur en de verschillende commissies en werkgroepen bij hun communicatieactiviteiten.
Commissieleden: Jerney de Jong, Niels Vrolijk, Jos Timmer, Maarten Kuif, Jamey Lintjes en Christien Stoker.
Contact: redactie@dunas-korfbal.nl.

Feestcommissie

De Feestcommissie bedenkt en organiseert activiteiten en feesten voor de 18+ leden, ouders en Dunasliefhebbers.  
Commissieleden: Sanne Haan, Cyril van Es, Renée Buijs, Dyon Verduyn Lunel en Tijmen Bolhuis.
Contact: feest@dunas-korfbal.nl 

Jeugd Technische Commissie (JTC)

De JTC is verantwoordelijk voor het jeugd- en technisch beleid. Deze commissie faciliteert en organiseert alles wat er nodig is om te korfballen. Zij maken de teamindeling en het trainingsschema, zorgen ervoor dat elke week de teams compleet bij de wedstrijden verschijnen. Zij regelen scheidsrechters voor de thuiswedstrijden en werven trainers/coaches voor alle jeugdteams. Daarnaast zorgen zij er bijvoorbeeld ook voor dat er voldoende zaalruimte gehuurd wordt. Voor de middellange termijn is een plan geschreven met als doel zowel top- als breedtesport alle ruimte en mogelijkheden te geven.
Commissieleden: Sandor Post (vz), Monique van den Berg, Jamey Lintjes, Fardau de Jong, Zweitze Hofma, Ly Le, Willem Kipp en Lisa van der Geugten.
Contact: jtc@dunas-korfbal.nl.

Kampcommissie

De kampcommissie bedenkt en organiseert het jaarlijkse zomerkamp voor de jeugd. De leukste week van de zomervakantie, volgens de deelnemers, vindt altijd plaats in de eerste week van de zomervakantie. Een week vol gekkigheid, spelletjes en activiteiten. Elk kamp kent een thema dat in het najaar bekend wordt gemaakt. Alle voorbereidingen en belevenissen zijn ook te volgen via Instagram en Facebook: @dunaskamp.
Commissieleden: Jerney de Jong (HL), Joshi Lintjes (HL), Annabel Vink, Eline Kersten, Elmo Noorlander, Justin Spaargaren, Kevin Harteveld, Maarten Kuif, Marianne de Bruijn, Milou van Deventer, Nima de Bos, Sanne Haan, Victor de Niet, Vincent den Dulk, Willem Kipp en Yeshe de Bos.
Contact:
kamp@dunas-korfbal.nl

Kantinecommissie

De leden van de kantinecommissie zorgen ervoor dat alles in en om de kantine van Dunas goed reilt en zeilt. Ze regelen de inkoop en het inroosteren van vrijwilligers voor de bar, de keuken en de schoonmaak van kantine en kleedkamers. Daarnaast zorgt de kantinecommissie voor het onderhoud van het clubhuis. Activiteiten die worden georganiseerd ondersteunen we met onze enthousiaste vrijwilligers.
Commissieleden: Jos Timmer, Monique de Leijster, Annie Bellekom, Danielle, Wies van Es, Piet Steenwijk, Peter Verheul, Danny Zoutenbier en Mart Veltman.
Contact:
kantine@dunas-korfbal.nl

Materiaalcommissie

De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor de aanschaf, het beheer en onderhoud van het materiaal rond het veld (palen, ballen, etc.).
Commissieleden: Eric van Dijk
Contact: materiaal@dunas-korfbal.nl

Commissie Verenigingswerk

De Commissie Verenigingswerk houdt zich bezig met het werven, begeleiden en behouden van vrijwilligers. Een vereniging zoals Dunas kan niet zonder betrokken en actieve vrijwilligers. Af en toe of heel vaak helpen, beide kan. De commissie benadert nieuwe en huidige leden actief met verzoek mee te helpen en deeltaken op zich te nemen. Vrijwilligers worden goed begeleid zodat het werk behapbaar en leuk blijft.
Commissieleden: Robert Lintjes, Hetty Taal, Marien van Delft en Jos Timmer.
Contact:
vrijwilligers@dunas-korfbal.nl

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie onderhoudt de relaties met de sponsoren, verwerft nieuwe sponsoren en ontwikkelt een aanpak om op verschillende manieren financiële ondersteuning voor Dunas te realiseren. Zo maken wij onderscheid naar hoofdsponsors voor kleding en bouwtechnische voorzieningen, reclamebordsponsors en sponsering van (sport)activiteiten. De commissie wordt in 2021 verder vormgegeven.
Commissieleden: Bart Klijn, overige leden worden gezocht.
Contact:
voorzitter@dunas-korfbal.nl

Tenue en Kleding commissie

De Tenue en Kleding commissie regelt voor alle leden het Dunas shirt, zowel voor nieuwe leden als voor leden die een ander maat shirt nodig hebben. Tevens kun je bij deze commissie een pas-afspraak maken voor de overige kleding die verkrijgbaar is in de webshop. Er is een beperkte pas-voorraad aanwezig.
Commissieleden: Shirley Uitte de Willige en Jerney de Jong.
Contact:
tenue@dunas-korfbal.nl

Wervingscommissie

De wervingscommissie houdt zich bezig met de werving van nieuwe leden, bijvoorbeeld door korfbal-gymles te geven op scholen, schoolkorfbal te promoten en activiteiten op de vereniging te organiseren voor vriendjes van jeugdleden. Tevens proberen we Dunas op de kaart te zetten in de wijk voor volwassenen, bijvoorbeeld i.s.m. KombiFit.
Commissieleden: Monique van den Berg, Maarten Kuif en Elmo Noorlander.
Contact:
werving@dunas-korfbal.nl.

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39