"Wij zijn Wendy en Sander, de vertrouwenscontactpersonen van Dunas. Heb jij een vraag, klacht of zorgen omtrent ongewenst gedrag op de vereniging, dan kun je bij ons terecht. Wij zijn binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld pesten, discriminatie of seksuele intimidatie en hier met iemand over wil praten. Wij zijn er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur."

De taken van de vertrouwenscontactpersoon zijn:

  • Eerste opvang van een melding van ongewenst gedrag, samen wordt gezocht naar de beste route om te bewandelen;
  • Inschakelen van of doorverwijzen naar andere instanties of de vertrouwenspersoon van NOC*NSF;
  • Adviseren van de vereniging om preventieve maatregelen te nemen;
  • Registreren van de klachten/meldingen en verslag doen van de verrichte werkzaamheden; aan de voorzitter van het bestuur.

Een uitgebreide omschrijving van de taken van de VCP is te vinden in de Werkwijze signalen vertrouwenscontactpersoon vereniging van het Centrum Veilige Sport Nederland.

Contactgegevens

Zit je in een situatie waarbij je een vertrouwenscontactpersoon kunt gebruiken? Maak je je zorgen om iets of iemand in de vereniging en wil je dit bespreken? Neem contact met één van de vertrouwenscontactpersonen op. Ze luisteren naar je verhaal, kunnen met je meedenken over mogelijke oplossingen en ondersteunen je met advies en informatie. Wat besproken wordt is vertrouwelijk, maar soms is het nodig iemand anders in te schakelen, dat doen ze altijd in overleg met jou.

Je kunt ze aanspreken op het veld of bereiken per algemene email VCP@dunas-korfbal.nl of naar hun persoonlijke e-mailadres;


wendy@dunas-korfbal.nl                                              sander@dunas-korfbal.nl

Wil je liever praten met iemand buiten de vereniging, dan kan dat ook. Je kunt dan contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland, telefonisch 0900-2025590 (gratis) of per mail centrumveiligesport@nosnsf.nl. Je kan ook anoniem een melding doen via Speak up, of anoniem chatten via FIER.

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39