Bij Dunas hebben wij twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld pesten, discriminatie of seksuele intimidatie en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.

De taken van de vertrouwenscontactpersoon zijn:

  • Eerste opvang van een melding van ongewenst gedrag, samen wordt gezocht naar de beste route om te bewandelen;
  • Inschakelen van of doorverwijzen naar andere instanties of de vertrouwenspersoon van NOC*NSF;
  • Adviseren van de vereniging om preventieve maatregelen te nemen;
  • Registreren van de klachten/meldingen en verslag doen van de verrichte werkzaamheden; aan de voorzitter van het bestuur.
  • Voor een uitgebreide omschrijving van de taken van de VCP verwijzen we je naar het protocol voorkomen van misstanden binnen de vereniging [wordt binnenkort op de website geplaatst].

De vertrouwenscontactpersonen bij Dunas zijn:

Amande Moesman

Sinds 2020 ben ik VertrouwensContactPersoon (VCP) voor Dunas, eerder had ik dezelfde rol bij Dubbel Zes. Mijn dochters en ik korfballen bij Dunas. Ik vind het van belang dat er binnen de vereniging een cultuur heerst waar je spreekt over- en elkaar aanspreekt op- (on)gewenst gedrag. Het instellen van VCP’s is een goede stap om mogelijke misstanden binnen de vereniging te voorkomen of adequaat te kunnen handelen, mochten er misstanden zijn. Petra en ik zullen de communicatie over het specifieke onderwerp op ons nemen en de betrokkenheid van de leden bij dit onderwerp proberen te vergroten. Hierbij komt mijn communicatieachtergrond goed van pas. In mijn werkzame leven ben ik hoofd bedrijfsvoering bij De Haagse Scholen de stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag.

Contact opnemen kan telefonisch: 06 372 792 81. Het beste ben ik telefonisch te bereiken tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Je kunt me ook persoonlijk aanspreken, ik ben tijdens het buitenseizoen regelmatig op vrijdag en zaterdag op het Stokroosveld.

Petra van den N.

Sinds 2020 ben ik Vertrouwens Contact Persoon (VCP) voor Dunas, net als Amande deed ik dat eerder ook voor Dubbel Zes. Ik heb als kind op het Stokroosveld gekorfbald en heb later ook diverse taken binnen de vereniging vervuld. Ik vind het van groot belang dat iedereen binnen de vereniging zich veilig en gehoord voelt. Daarvoor is het nodig om een cultuur te creëren waarbij men open met elkaar kan communiceren.
Vanuit mijn werk ben ik gewend om met kinderen en/of hun ouders in gesprek te gaan. Samen kunnen we kijken naar de lastige situatie en bedenken wat er aan gedaan kan worden of waar hulp gezocht kan worden. Als VCP zijn Amande en ik contactpersonen. Wij zullen in gesprek gaan en waar nodig doorverwijzen naar derden.

Contact leggen kan telefonisch: 06 229 284 17. Het beste ben ik telefonisch te bereiken tussen 18.00 uur en 20.00 uur, je kunt me ook bij de vereniging aanspreken.

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39