De Club van 50 bestaat uit leden, oud-leden en andere betrokkenen bij Dunas die de vereniging een warm hart toedragen en op vrijwillige basis de vereniging financieel ondersteunen met een bijdrage van € 50 per jaar. Met deze club creëren we meer betrokkenheid bij de vereniging en een extra omzetstroom voor Dunas.

Voor wie?

Iedereen die 18 jaar en ouder is kan lid worden van de Club van 50. Je kunt speler zijn, of familie van een spelend (jeugd)lid, wellicht ben je oud-lid of sponsor. Iedereen die de club een warm hart toedraagt is welkom!

Bestedingsdoelen en werkwijze

Met de extra financiële impuls vanuit de Club van 50 worden activiteiten en projecten gefinancierd die niet uit de normale begroting van de vereniging kunnen worden betaald. Dat kan van alles zijn: kleding voor de Kangoeroes, een nieuwe televisie, een elektronisch scorebord, meubels voor de kantine, etc.

De commissie inventariseert jaarlijks met het bestuur welke bestedingsdoelen voor Dunas van belang zijn. Deze voorstellen worden aan de leden van de Club van 50 gecommuniceerd en met hen afgestemd. De leden van de Club van 50 kunnen ook suggesties aan de commissie doen. Mocht er een jaar zijn dat er geen geschikt doel is, dan zal het jaarbedrag blijven staan voor het volgende jaar. De penningmeester beheert en controleert het geld.

Betrekken van de clubleden

Jaarlijks worden de leden van de Club van 50 geïnformeerd over de voortgang en realisatie van lopende activiteiten, het aantal leden en de financiën. In het voorjaar wordt elk jaar een bijeenkomst in de kantine georganiseerd. Doel is gezellig samen te zijn, ook kunnen mogelijke bestedingsdoelen worden besproken.

Contributie

De contributie voor de Club van 50 is € 50,- per jaar. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van lidmaatschap moet voor 1 november gebeuren. Een veelvoud van 50 euro inleggen mag ook, het staat alle leden vrij iets extra's in te leggen.

Wil je lid worden?

Vul het aanmeldformulier in of stuur even een mailtje naar clubvan50@dunas-korfbal.nl en we mailen het aanmeldingsformulier naar je toe.

Alle leden die dat willen worden in onze kantine vermeld als ‘lid van de Club van 50’. We zijn maar wat trots op de betrokkenheid en de financiële steun die we met elkaar op deze manier kunnen realiseren!

De commissie voor de Club van 50 bestaat uit:

 • Ton van Es, 06 - 55898256
 • Bart Taal, 06 - 23840578
 • Henny Verduyn Lunel, 06 - 22624019

Leden Club van 50

 • Jos Timmer
 • Peter Verheul
 • Rob van Geenhuizen
 • Virna Berg
 • H.J. Eras
 • Mono
 • Coby Pronk
 • Cyril van Es
 • Tijmen Bolhuis
 • Bart Taal
 • Paul Verduyn Lunel
 • Wouter van Lonkhuyzen
 • Wies van Es
 • Ton van Es
 • Hetty Taal
 • Rick Tersmette
 • Henny Verduyn Lunel
 • Daniëlle Aldershoff
 • Bart Klijn
 • Romy Oldenburg-Netteb
 • Christien Stoker
 • Trudy Groeneveldt
 • Han Heins
 • Sandor Post
 • Elleke Heine
 • Jan Heine
 • Zeefdruk Westland
 • Dunas Devil Sjoerd
 • Siro Otten
 • 50POP
 • Anny Bellekom
 • Maarten van Dijk
 • Frank Gunters
 • Victor de Groot
 • Wouter Zoutendijk
 • 5 Anonieme personen
 • Fam. Uitte de Willige/de Wolf
 • Nico Hoff
 • George Monkou
Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39