Binnen Dunas is er een aantal documenten waarin gemaakte afspraken binnen de vereniging zijn vastgelegd. Dit varieert van de statuten van de vereniging tot aan de geldende omgangsregels. De gemaakte afspraken gelden voor eenieder die als lid, ouder, verzorger, etc. bij Dunas betrokken is.

Reglementen

Besluiten

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39