Het is een mooi moment om weer een update te geven over de ontwikkelingen omtrent de trainersbegeleiding binnen onze vereniging. Naast de begeleiding tijdens de trainingen worden er verschillende activiteiten georganiseerd om onze trainers optimaal te ondersteunen, waaronder een trainersopleiding!

Afgelopen week zijn een aantal trainers gestart met de trainersopleiding KT2 (Korfbaltrainer 2), geleid door sportcoördinatoren Tymen en André. De eerste (online) bijeenkomst zit er inmiddels op. Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht geweest voor de vier inzichten over het trainerschap, namelijk ‘structureren’, ‘stimuleren’, ‘individueel aandacht geven’ en ‘regie overdragen’. Trainers zijn met elkaar in discussie gegaan over een aantal stellingen en hebben gekeken in hoeverre zij de inzichten al toepassen. Binnenkort is het tijd voor drie praktijkmomenten, waarbij de trainers de inzichten zullen gaan toepassen. Jante, Alice, Emma, Annabel, Sjoerd, Jacha, Sam, Milou, Jasmijn, Olivier, Jamie en Laura zijn de trainers die hiermee de komende periode aan de slag gaan. Toppers!

Ook voor de A- en B-trainers staat er deze week een online bijeenkomst gepland. Met deze groep trainers gaan wij op verschillende onderwerpen in, zoals het technisch beleid, talentontwikkeling en de eerdergenoemde vier inzichten. Leuk en nuttig om met deze ervaren trainers in gesprek te gaan!

Tot slot zijn het niet alleen de trainers die zich blijven ontwikkelen. Ook de trainersbegeleiders hebben binnenkort met Tymen een bijeenkomst waarbij er wordt ingegaan op hoe de trainers het beste ondersteund kunnen worden.

Kortom, ook de komende tijd blijft er veel aandacht voor trainersbegeleiding. Dit kan niet zonder de inzet van de trainers zelf, dus wij zijn super blij met jullie en waarderen jullie inzet enorm!

Tymen Mos, Willem Kipp, Monique van den Berg en Jamey Lintjes

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39