Hierbij nodigen wij alle leden, de wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden tot en met 15 jaar en donateurs van harte uit om op woensdag 26 mei 2021 20.00 de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) van SV Dunas bij te wonen.

Tijdens deze ledenvergadering praten we jullie graag bij over alle activiteiten rondom vrijwilligers, de aanvraag voor één sporthal voor winterseizoen 2021/2022, het sportcomplex Stokroosveld, de samenwerking met de haagse korfbalverenigingen en de verbouwingsplannen in samenspraak met de kinderopvang.

In verband met de coronamaatregelen gebeurt de ledenvergadering via een Zoom-meeting en kun je deze gewoon thuis vanaf de bank bijwonen. De Zoom link volgt later per e-mail.

Indien gewenst kunnen voorafgaand aan de ledenvergadering vragen naar de secretaris worden gemaild via secretaris@dunas-korfbal.nl. Deze vragen worden tijdens de ledenvergadering besproken.

We zien je graag op woensdag 26 mei 2021 om 20.00 online!
Kun je echt niet aanwezig zijn, meld je dan af per email op secretaris@dunas-korfbal.nl.

En vergeet niet te stemmen op Dunas: Club van het Jaar: https://www.clubvanhetjaar.nl/#did7615
Vraag familie, vrienden, kennissen en buren te stemmen, we hebben alle stemmen nodig!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Shirley Uitte de Willige
Secretaris SV Dunas

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39