Zet alvast in je agenda: woensdag 29 september om 20.00 uur, de jaarlijkse algemene ledenvergadering!

In november 2020 hadden we als kakelverse nieuwe sportvereniging onze eerste algemene ledenvergadering die vooral in het teken stond van de concrete plannen voor het lopende seizoen. Afgelopen mei was er een bijzondere algemene ledenvergadering waarbij met name de leden om instemming voor de verbouwingsplannen werd gevraagd.

Eind september is er de eerste jaarlijkse algemene ledenvergadering zoals in onze statuten is vastgelegd. Met ingang van dit jaar zal iedere jaarlijkse algemene ledenvergadering op de laatste woensdag van september plaats vinden.

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39