Na een seizoen met veel wedstrijden en veel publiek, gezellige feesten voor jong en oud en heerlijke vrijdagavondmaaltijden zijn onze kantine en kleedkamers aan een opfrisbeurt toe.

De bezem moet er weer eens grondig doorheen. Keukenkastjes moeten worden uitgemest, de tafels en stoelen hebben een grondige schoonmaak nodig en ook de kleedkamers hebben een goede beurt nodig. Alle hoeken en gaten van de kantine worden aangepakt.

Op de dag dat de meeste kinderen op kamp vertrekken hebben wij de grote schoonmaak gepland. We hopen dat er wat ouders rond dat vertrek even kunnen komen helpen. Al kun je maar een uurtje. Alle hulp is welkom en vele handen maken licht werk.

Dus lieve ouders help ons om het nieuwe seizoen weer lekker fris in te kunnen gaan.
We starten op 9 juli om 11.00 uur. Tot dan!

De kantinecommissie

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39