Op woensdag 28 september 2022 om 20.00 zal de AlgemeneLedenvergadering (ALV) van SV Dunas worden gehouden via een hybride Zoom-meeting. Alle leden, wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden tot en met 15 jaar en donateurs worden uitgenodigd deze ALV bij te wonen; in de kantine of thuis vanaf de bank.

De agenda, de vorige notulen en het jaarverslag volgen nog via e-mail. Belangstellenden kunnen voorafgaand aan de ledenvergadering de financiële stukken opvragen via secretaris@dunas-korfbal.nl. Vragen kunnen ook vooraf naar de secretaris worden gemaild, deze worden dan tijdens de ledenvergadering besproken.

We zien jullie graag op woensdag 28 september 2022!

Kun je echt niet aanwezig zijn, meld je dan af per email naar secretaris@dunas-korfbal.nl.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Shirley Uitte de Willige
Secretaris SV Dunas

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39