We spelen weer binnen. Dat betekent dat tijdens thuiswedstrijden in de zaal Dunas er voor zorgt dat er een zaalcommissaris aanwezig is. Wie dat is staat vermeld in het schema van opstellingen en vervoer. Wat doet de zaalcommissaris eigenlijk? We zetten het voor je op een rij.
De zaalcommissaris is verantwoordelijk voor de volgende taken:
  • Uiterlijk een kwartier voor de wedstrijd aanwezig zijn en even melden bij de zaalbeheerder.
  • Controleren of de aangewezen scheidsrechter aanwezig is. Wanneer deze 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd nog niet aanwezig is, actie ondernemen en vragen of iemand anders de wedstrijd kan fluiten (zo nodig zelf fluiten).
  • Ervoor zorgen dat de wedstrijd op tijd begint en eindigt. Wanneer een andere wedstrijd uitloopt, overleggen met zaalbeheerder hoe een en ander op te lossen. Wanneer wedstrijden door omstandigheden later beginnen (bijv. te laat opkomen tegenstander), moet er korter gespeeld worden, tenzij zaalbeheerder akkoord gaat met uitloop. Wanneer er korter gespeeld wordt, altijd eerste helft volledig spelen en alleen tweede helft inkorten.
  • Mensen die niet op de speelvloer aanwezig hoeven te zijn, naar de tribune verwijzen.
  • Ontvangst van door de bond aangewezen scheidsrechters.

De zaalcommissaris wordt door de wedstrijdsecretaris aangewezen en in de nieuwsbrief vermeld. Dit kunnen leden zijn, maar ook ouders van leden. Ben je opgesteld maar verhinderd? Dan graag onderling ruilen. Is er geen zaalcommissaris aanwezig, dan kan een van de coaches deze taak op zich nemen.

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39