Persoonsgegevens
Lidmaatschap gegevens

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Na afloop van het eerste jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend jaarlijks verlengd voor een jaar. Opzegging dient (schriftelijk of per e-mail) te geschieden voor 1 november, waarbij een opzegtermijn van twee (2) volle maanden in acht wordt genomen.

Ik verleen door het selecteren van onderstaande opties toestemming voor publicatie van mijn voor- en achternaam:

Gelieve het bedrag van € 50,- jaarlijks vóór 28 februari te voldoen op IBAN rekeningnummer NL85 INGB 00091121 25 t.n.v. sv Dunas Club van 50. U kunt ook een incassomachtiging ondertekenen en ingescand mailen naar clubvan50@dunas-korfbal.nl of aan een van de commissieleden afgeven.

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39