Het coronaprotocol van SV Dunas is de complete weergave van de actuele coronamaatregelen die bij de vereniging in de kantine en op de gehele sportaccommodatie gelden.

Versie 17 oktober 2020

Let op: het bestuur heeft besloten dat er tijdens de herfstvakantie, net als bij de jeugd, geen trainingen voor de senioren plaats vinden. Op zondag 25 oktober a.s. overlegt het bestuur over de navolgende periode.

Dit protocol betreft de coronamaatregelen op de sportaccommodatie Stokroosveld. Zodra de sportactiviteiten in de zaal starten, wordt een nieuw protocol gepubliceerd.

De coronamaatregelen zijn erop gericht om alleen het sporten te faciliteren. Alleen sporters en begeleiding (trainers, coronacoördinator, etc.) zijn op de sportaccommodatie welkom en er wordt alleen van de faciliteiten buiten gebruik gemaakt. Houd daarom rekening met de weersvoorspellingen en kom voorbereid. Neem bijvoorbeeld bij (voorspelde) neerslag regenkleding mee. Bij slecht weer is het NIET mogelijk om in de kantine om te kleden dan wel te schuilen!

De basisregels die gelden, zijn:

 • Blijf bij (ook milde) klachten thuis en laat je testen
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar
 • Was vaker je handen, hoest en nies in je elleboog
 • Vermijd drukte (ga weg als het te druk is)
 • Niet schreeuwen of stem verheffen
 • Bereid je komst naar de accommodatie voor (raadpleeg de weersvoorspellingen)
 • Volg de aanwijzingen van de Coronacoördinator (kortweg Coco) op

Melden van klachten of positieve test

Meld te allen tijde wanneer je klachten hebt, uit voorzorg thuis blijft of je je laat testen. Alleen dan kan er vanuit Dunas ten behoeve van ieders gezondheid en veiligheid optimaal worden geanticipeerd en gereageerd. Dat kan via jtc@dunas-korfbal.nl of 06-34346767 (Sandor Post).

De sportaccommodatie

De sportaccommodatie betreft het gehele sportpark. Op de sportaccommodatie gelden de volgende maatregelen:

 1. Toeschouwers c.q. publiek is niet op de accommodatie toegestaan, tenzij:
  • het ouders/verzorgers van kangoeroes (maximaal 1 ouder/verzorger per kangoeroe) betreft. Het bestuur beschouwt deze ouder/verzorger, gelet op de zeer jonge leeftijd van het kind, niet als toeschouwer, maar acht de aanwezigheid als begeleider voor het sporten van het kind noodzakelijk.
 2. Het verblijf op de accommodatie duurt niet langer dan nodig. Kom dus niet te vroeg en vertrek weer snel na een training. Degene die langer op de accommodatie aanwezig is dan nodig, wordt als toeschouwer gezien.

Kantine

In de kantine gelden de volgende maatregelen:

 1. Er is géén toegang tot de kantine, tenzij:
  • van het toilet gebruik wordt gemaakt;
  • de sporttas (tijdens training of wedstrijd) in het halletje wordt gedeponeerd;
  • het activiteiten van organisatorische aard betreft, zoals het halen van de sleutels (materiaalhokken en kleedkamers), het bedienen van de veldverlichting, schoonmaakwerkzaamheden, etc.;
  • het een bestuurs- of commissievergadering betreft, waarbij de geldende maatregelen zoals de afstand van 1,5 meter houden etc. van toepassing zijn. De fysieke vergaderingen vinden op trainingsavonden niet in de hoofdkantine plaats, maar in de ‘oude Futura kantine’. Het bestuur geeft nadrukkelijk de voorkeur aan overleg via Zoom en verzoekt het fysiek overleggen te beperken.
 2. Het is niet toegestaan om drank of eten te kopen, tenzij:
  • een vrijwilliger gedurende langere tijd (tenminste 2 uur) werkzaamheden van organisatorische aard, zoals coronacoördinator, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden verricht of aan vergaderingen deelneemt. Het is de vrijwilliger toegestaan koffie of thee te nuttigen, waarbij het principe geldt dat koffie/thee kunnen worden weggeboekt.
 3. Er wordt geen gebruik van de horecafaciliteiten (bar en keuken) gemaakt en er wordt géén gebruik van het horecagedeelte/-zaal (tafels en stoelen) gemaakt, tenzij:
  • een jeugdtrainer tussen de door hem/haar gegeven jeugdtraining én de eigen training een maaltijd nuttigt.
 4. De kantine (het toilet, het halletje, de horecafaciliteiten en -gedeelte) worden weer zo snel mogelijk verlaten.

Terras

In principe is er geen aanleiding om van het terras gebruik te maken. De zitplaatsen op terras kunnen worden gebruikt om om te kleden.

 • Houd op het terras anderhalve meter afstand.
 • Aan de picknicktafels zitten maximaal 4 personen.
 • Op de bank voor de kantine zitten maximaal 2 personen (van 18 jaar en ouder).
 • Op de banken voor de kleedkamers zitten maximaal 3 personen (van 18 jaar en ouder).

Kleedkamers

Er wordt geen gebruik van de kleedkamers worden gemaakt.

Trainingen

Tijdens de trainingen gelden de volgende regels:

 • Kom voorbereid naar de training. Raadpleeg de weersvoorspellingen.
 • Desinfecteer je handen voor het betreden van het sportveld met de desinfectievloeistof.
 • Houd wanneer mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Gebruik eigen bidons.
 • Trainers (en sporters) beperken het roepen en stem verheffen.
 • Gezondheidscheck voor de training (door trainers).

Trainingen (tot en met 17 jaar)

 • Geen beperkingen v.w.b. onderlinge afstand dan wel aantal sporters.
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan.
 • Als een sporter op de training 18 jaar of ouder is, moet het hele team zich houden aan de regels voor trainingen van 18 jaar en ouder (zie onder). De leeftijdsgroepen kunnen wel apart van elkaar trainen, beiden met hun eigen regels.

Trainingen (18 jaar en ouder)

 • Er mag in groepen van maximaal 4 sporters worden getraind. Deze groepen houden onderling en ten opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand. Het maximaal aantal sporters dat tegelijk op een sportveld traint, is 18. Let wel: er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan!
 • De groepen mogen gedurende de trainingen niet wisselen.
 • De groepen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van hesjes.
 • Elke sporter en trainer houden te allen tijde anderhalve meter afstand ten opzichte van elke medesporter.
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan.
 • Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig.

Wedstrijden

Er zijn geen (competitie-) wedstrijden.

Uitwedstrijden

Er zijn geen (competitie-) wedstrijden.

Jeugd (tot en met 12 jaar)

Voor de jeugd (tot en met 12 jaar) geldt dat er geen afstand van 1,5 meter is vereist, onderling alsmede naar andere leeftijdsgroepen.

Jeugd (13 tot en met 17 jaar)

Voor de jeugd (13 tot en met 17 jaar) geldt dat er onderling geen afstand van 1,5 meter is vereist, wél ten opzichte van personen van 18 jaar en ouder.

Het bestuur heeft besloten bovenstaande regels toe te passen en handelt daarmee in lijn van de protocollen van Rijksoverheid, RIVM, NOC*NSF, KNKV, gemeente Den Haag en de Veiligheidsregio Haaglanden, maar doet een nadrukkelijk beroep op de verantwoordelijkheid van alle leden en bezoekers. Primair voor ieders gezondheid en veiligheid, maar ook geldt dat als wij ons niet hieraan houden wij als sportvereniging Dunas met flinke sancties worden geconfronteerd.

Het bestuur van SV Dunas

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39