Het coronaprotocol van SV Dunas is de complete weergave van de actuele coronamaatregelen die in de kantine en de gehele sportaccommodatie op het Stokroosveld gelden.

Versie 16 maart 2021

De coronamaatregelen zijn erop gericht om alleen het sporten te faciliteren dat op verantwoorde, veilige en toegestane manier wordt uitgeoefend. Alleen sporters en begeleiding (trainers, coronacoördinator, etc.) zijn op de sportaccommodatie welkom. Bereid daarom jouw komst (of van jouw kind) voor. Indien de sportactiviteit buiten op het Stokroosveld plaats vindt, check de weersvoorspellingen en kom voorbereid. Neem bijvoorbeeld bij (voorspelde) neerslag regenkleding mee. Bij slecht weer is het NIET mogelijk om in de kantine om te kleden dan wel te schuilen!

I. Algemeen

De basisregels die gelden, zijn:

 • Blijf bij (ook milde) klachten thuis en laat je testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Was vaker je handen, hoest en nies in je elleboog;
 • Gebruik de aangeboden desinfectiegel/-vloeistof;
 • Vermijd drukte (ga weg als het te druk is);
 • Niet schreeuwen of stem verheffen;
 • Bereid je komst naar de accommodatie voor (raadpleeg de weersvoorspellingen);
 • Volg de aanwijzingen van de Coronacoördinator (kortweg Coco) op.

Neem hierin eigen verantwoordelijkheid. In principe zorgt Dunas voor de juiste voorzorgsmaatregelen, maar neem bijvoorbeeld zelf desinfectiegel mee.

Coronacoördinator

De coronacoördinator ziet er op toe dat tijdens de activiteiten alleen de juiste personen (sporters, trainers, personen t.b.v. schoonmaak- en/of onderhoudswerkzaamheden of t.b.v. activiteiten van organisatorische aard, één ouder van Kangoeroe) toegang tot de accommodatie hebben. De coronacoördinator staat in principe bij het hek, de afscheiding van de accommodatie.

De Jtc draagt zorg voor de aanwezigheid van een coronacoördinator. Naar oordeel van de Jtc kan in bepaalde gevallen de rol van coronacoördinator op een andere wijze worden ingevuld, bijvoorbeeld door een trainer. De Jtc draagt zorg voor de instructie van de coronacoördinator.

Jeugd (tot en met 12 jaar)

Voor de jeugd (tot en met 12 jaar) geldt dat er geen afstand van 1,5 meter is vereist, onderling alsmede naar andere leeftijdsgroepen. In principe houden trainers 1,5 meter afstand; in bijzondere gevallen mag daarvan worden afgeweken.

Jeugd/senioren (13 tot en met 26 jaar)

Voor de jeugd/senioren (13 tot en met 26 jaar) geldt dat er tijdens de training onderling (en tot jeugd tot en met 12 jaar) geen afstand van 1,5 meter is vereist, wél ten opzichte van personen van 27 jaar en ouder. De maximale groepsgrootte van 2 personen (met inachtneming van onderlinge 1,5 meter afstand) geldt ook voor personen van 13 jaar en ouder vóór en ná de training.
In principe houden trainers 1,5 meter afstand; in bijzondere gevallen mag daarvan worden afgeweken.

Melden van klachten of positieve test

Meld te allen tijde wanneer je klachten hebt, uit voorzorg thuis blijft of je je laat testen. Alleen dan kan er vanuit Dunas ten behoeve van ieders gezondheid en veiligheid optimaal worden geanticipeerd en gereageerd. Dat kan via jtc@dunas-korfbal.nl of 06-34346767 (Sandor Post).

Avondklok

In verband met de avondklok vinden er na 20.30 uur geen activiteiten op de accommodatie plaats, zodat een ieder voor het ingaan van de avondklok om 21.00 uur thuis kan zijn.

II. Sportaccommodatie Storkroosveld

De sportaccommodatie betreft het gehele sportpark. Op de sportaccommodatie gelden de volgende maatregelen:

 1. Kaderleden, vrijwilligers, trainers en medewerkers die een rol hebben bij trainingen mogen aanwezig zijn op de sportaccommodatie.
 2. Toeschouwers c.q. publiek is niet op de accommodatie toegestaan, tenzij:
  • het ouders/verzorgers van kangoeroes (maximaal 1 ouder/verzorger per kangoeroe en uiteraard met inachtneming van 1,5 meter onderlinge afstand) betreft. Het bestuur beschouwt deze ouder/verzorger, gelet op de zeer jonge leeftijd van het kind, niet als toeschouwer, maar acht de aanwezigheid als begeleider voor het sporten van het kind noodzakelijk.
 3. Het verblijf op de accommodatie duurt niet langer dan nodig. Kom dus niet te vroeg en vertrek weer snel na een training . Degene die langer dan nodig op de accommodatie aanwezig is, wordt als toeschouwer gezien.

Kantine

Ten aanzien van de kantine gelden de volgende maatregelen:

 1. Er is géén toegang tot de kantine, tenzij:
  • van het toilet gebruik wordt gemaakt;
  • de sporttas (tijdens training) in het halletje wordt gedeponeerd;
  • het activiteiten van organisatorische aard betreft, zoals het halen van de sleutels (bijv. materiaalhokken), het bedienen van de veldverlichting, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden, etc.
 2. Het is niet toegestaan om drank of eten te (ver-)kopen.
 3. Het nuttigen van een consumptie is allen toegestaan, indien:
  • een vrijwilliger gedurende langere tijd (tenminste 1,5 uur) werkzaamheden van organisatorische aard, zoals coronacoördinator, trainer, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden verricht. Het is de vrijwilliger dan toegestaan koffie of thee te nuttigen.
 4. Er wordt geen gebruik van de horecafaciliteiten (bar en keuken) gemaakt en er wordt géén gebruik van het horecagedeelte/-zaal (tafels en stoelen) gemaakt.
 5. De kantine (het toilet, het halletje, de horecafaciliteiten en -gedeelte) worden weer zo snel mogelijk verlaten.
 6. Er vinden géén vergaderingen in de kantine plaats. Er wordt digitaal (bijv. via Zoom) overlegd.

Terras

In principe is er geen aanleiding om van het terras gebruik te maken. De zitplaatsen op terras kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld van schoenen te wisselen.

 • Een ieder van 13 jaar of ouder houdt op het terras anderhalve meter afstand.

Kleedkamers

De kleedkamers zijn gesloten.

III. Sporthallen/gymzalen

Er is geen toegang tot sporthallen en gymzalen.

IV. Trainingen en wedstrijden (veld)

Trainingen

Tijdens de trainingen gelden de volgende regels:

 • Kom voorbereid;
 • Houd de weersvooruitzichten in de gaten;
 • Desinfecteer je handen voor het betreden van de sportaccommodatie met de desinfectievloeistof;
 • Houd wanneer mogelijk 1,5 meter afstand;
 • Gebruik eigen bidons;
 • Trainers (en sporters) beperken het roepen en stem verheffen;
 • Gezondheidscheck voor de training (door trainers).

Trainingen (tot en met 26 jaar)

 • Geen beperkingen v.w.b. onderlinge afstand dan wel aantal sporters;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan.

Trainingen (27 jaar en ouder)

 • Er mag alleen in maximaal viertallen worden getraind. De groepjes van max. vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen.
 • De onderlinge afstand tussen de sporters is tenminste 1,5 meter;
 • De afstand tussen de verschillende groepjes dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming;
 • De groepjes moeten onderling duidelijk onderscheidend zijn van elkaar, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Om instructie te geven aan een groepje mag een trainer van groepje naar groepje, mits tenminste 1,5 afstand van ieder groepje wordt gehouden;
 • Groepsinstructie aan meerdere groepjes in één keer mag niet;
 • De groepjes (≥ 27 jaar) trainen niet tegelijk op hetzelfde veld als de groep jonger dan 27 jaar.

Wedstrijden

Er zijn geen competitiewedstrijden. Onderlinge wedstrijden op de training zijn voor jeugd/senioren tot en met 26 jaar wel toegestaan.

Uitwedstrijden

Er zijn geen competitiewedstrijden.

V. Slot

Het bestuur heeft besloten bovenstaande regels toe te passen en handelt daarmee in lijn van de protocollen van Rijksoverheid, RIVM, NOC*NSF, KNKV, gemeente Den Haag, de Veiligheidsregio Haaglanden en het gezond verstand, maar doet een nadrukkelijk beroep op de verantwoordelijkheid van alle leden en bezoekers. Primair voor ieders gezondheid en veiligheid, maar ook geldt dat als wij ons niet hieraan houden wij als sportvereniging Dunas met flinke sancties kunnen worden geconfronteerd.

Het bestuur van SV Dunas

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39